Są to listy zawierające takie dane jak: nazwę wydającego je urzędu certyfikacji, daty przyczyny unieważnienia lub i numery seryjnie certyfikatów . Są one wydawane za każdym razem gdy certyfikat zostaje unieważniony lub zawieszony lub w określonych odstępach czasu.