Są to nasze główne certyfikaty do znakowania czasem. Znacznik czasu jest uzupełnieniem podpisu elektronicznego. Potwierdza on że od momentu oznakowania nie były dokonywane w nim żadne zmiany. Jest to element znacznie zwiększający bezpieczeństwo.