Zakres usług oferowanych przez esign.tech

Posted on
Dla kogo Limit użyć Okres ważności Cena netto PLN Cena brutto PLN
Certyfikaty i podpisy
1 Code signing w postaci pliku P12 dla użytkownika użytkownik n/d 1 rok 150,00 184,50
2 Podpis elektroniczny w postaci karty dla użytkownika użytkownik n/d 1 rok 1000,00 1230,00
3 Roczny abonament na nielimitowaną liczbę podpisów serwerowych dla użytkownika użytkownik 1 rok 150,00

0,00

184,50

0,00

4 Miesięczny abonament na nielimitowaną liczbę podpisów serwerowych dla użytkownika użytkownik 1 mies. 10,00 12,30
5 20 podpisów serwerowych do wykorzystania w okresie 2 lat dla użytkownika użytkownik 20 2 lata 59,00 72,57
6 Jednorazowy podpis serwerowy w pokoju do podpisu dla użytkownika użytkownik 1 5 min. 8,13 10,00
7 Certyfikat dla serwera www/P10 użytkownik i firma 1 rok 100,00 123,00
8 Certyfikat dla pieczęci elektronicznej/P10 firma n/d 1 rok 100,00 123,00
9 Roczny abonament na nielimitowaną liczbę podpisów serwerowych dla firmy firma 1 rok 150,00 184,50
10 Miesięczny abonament na nielimitowaną liczbę podpisów serwerowych dla firmy firma 1 mies. 10,00 12,30
11 20 podpisów serwerowych do wykorzystania w okresie 2 lat dla firmy firma 20 2 lata 59,00 72,57
12 Jednorazowy podpis serwerowy w pokoju do podpisu dla firmy firma 1 5 min. 10,00 12,30
Konserwacje
13 Miesięczny abonament na 1 000 konserwacji podpisów dla użytkownika użytkownik 1 000 1 mies. 1 000,00 1 230,00
14 Konserwacja jednego podpisu dla użytkownika użytkownik 1 n/d 1,00 1,23
15 Miesięczny abonament na 1 000 konserwacji podpisów dla firmy użytkownik 1 000 1 mies. 1 000,00 1 230,00
16 Konserwacja jednego podpisu dla firmy użytkownik 1 n/d 1,00 1,23
Znaczniki czasu
17 Miesięczny abonament na 100 znakowań czasem dla użytkownika użytkownik 100 1 mies. 20,00 24,60
18 Roczny abonament na 10 000 znakowań czasem dla użytkownika użytkownik 10 000 1 rok 700,00 861,00
19 Roczny abonament na 500 000 znakowań czasem dla użytkownika użytkownik 500 000 1 rok 2 500,00 3 075,00
20 Miesięczny abonament na 100 znakowań czasem dla firmy firma 100 1 mies. 20,00 24,60
21 Roczny abonament na 10 000 znakowań czasem dla firmy firma 10 000 1 rok 700,00 861,00
22 Roczny abonament na 500 000 znakowań czasem dla firmy firma 500 000 1 rok 2 500,00 3 075,00
Autoenrolment (SCEP)
23 Obsługa autoenrolmentu (protokołu SCEP) dla jednego urządzenia użytkownik i firma 1 rok 150,00 184,50
Inne
24 Wygenerowanie potwierdzenia konserwacji/archiwizacji podpisu użytkownik i firma n/d n/d 5,00 6,15


Pobierz cennik