„Stworzenie centrum zaufanych usług bezpieczeństwa w Zielonej Górze”

Projekt „Stworzenie centrum zaufanych usług bezpieczeństwa eIDAS w Zielonej Górze” to inwestycja polegająca na stworzeniu infrastruktury, w oparciu o którą drogą elektroniczną świadczone będą innowacyjne usługi:

  • Zaufana usługa wydawania zaawansowanych certyfikatów eIDAS,
  • Zaufana usługa wykonywania podpisów i pieczęci elektronicznych,
  • Zaufana usługa konserwacji podpisów elektronicznych.

umożliwiające: nabycie tożsamości elektronicznej, jej wykorzystanie oraz konserwację w dzisiejszym świecie elektronicznym.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby, wymagania i założenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych. Klientami usług będą zarówno podmioty prywatne (m. in. branża energetyczna, produkcji i usług) i publiczne (m. in. administracja, uczelnie, sądy, szpitale), a także klienci indywidualni.

Usługi zaufania pozwolą potwierdzić swoją wolę w sposób cyfrowy a przez to załatwić dużą ilość spraw urzędowych lub biznesowych (które dotychczas realizowane były wyłącznie poprzez fizyczną obecność), takich jak: podpisanie umowy czy faktur, wymiana dokumentacji medycznej z poziomu smart fona, tabletu lub komputera.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.08.2017 – 31.07.2018. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 4 898 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 2 693 900,00 zł.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania. View more
Rozumiem