Najczęściej zadawane pytania

Podpis elektroniczny to połączenie danych w formie elektronicznej oraz innych, które razem tworzą możliwość identyfikacji osoby, która taki podpis złożyła. Umożliwia on identyfikację podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną.

Użytkownik najpierw musi przejść do pokoju podpisów klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

Sprawdzenie jakie dokumenty użytkownika zostały podpisane jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku w menu.

Użytkownik ma możliwość pobrania podpisanego dokumentu, pobrania oryginalnego dokumentu, wyświetlanie odbiorców i przekazania do archiwizacji.
Pobierz podpisany dokument spowoduje pobranie podpisanego dokumentu.

  • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego lub udostępniania dokumentów/danych za pomocą JPK;
  • kontakty z ZUS-em drogą elektroniczną (program Płatnik);
  • podpisywanie JPK;
  • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej);
  • urząd celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir.
  • zawieranie wszelkiego typu umów cywilno-prawnych między przedsiębiorstwami;
  • udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem specjalnych platform internetowych;
  • udziału w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).
  • e-faktury – możliwość przesyłania rozliczeń drogą elektroniczną;
  • podpisywanie różnego typu dokumentów oraz korespondencji elektronicznej.

Użytkownik najpierw musi przejść do pokoju podpisów klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

Aby przekazać dokument z edycji do podpisu użytkownik musi najpierw wejść
w „W edycji” poprzez kliknięcie przycisku.

Następnie klika w „Wiecej” na dokumęcie, który chce przekazać do podpisu.

Opcja przekazania do podpisu powoduje wysłanie maili do wszystkich odbiorców z prośbą o podpisanie dokumentu. Po pomyślnym przekazaniu do podpisania dokument otrzyma status „Oczekujące”.

Podpis elektroniczny wiele ułatwia, i to nie tylko w codziennym życiu przedsiębiorcy. Dzięki niemu uniknąć można wizyt w wielu urzędach, a także wysyłania dokumentów pocztą. Można na przykład składać w ten sposób e-deklaracje ZUS i podatkowe, podpisywać umowy, składać oferty na przetargach czy zwracać się do Urzędu Patentowego.

Użytkownik najpierw musi przejść do pokoju podpisów klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

Tworzenie nowego dokumentu do podpisu jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku utwórz nowy i uzupełnienie formularzu z żądaniem o podpisanie.
Dokument dołączony do podpisu powinien być w formacie pdf. System oferuje dodanie odbiorców własnoręcznie lub poprzez listę kontaktów użytkownika. Aby dodać odbiorców z własnej książki kontaktowej należy kliknąć przycisk.
Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru co chce zrobić z dokumentem po jego stworzeniu ma dwie opcje:
– Zapisz do kopii roboczych w edycji.
– Przekaż do podpisania

Poprzez wybranie opcji pierwszej kopia dokumenty trafi do edycji, a użytkownik może podejrzeć tę kopie klikając w przycisk w edycji. Wybranie opcji drugiej spowoduje przekazanie dokumentu do podpisania. Wskazani odbiorcy zostaną powiadomieni o możliwości podpisania dokumentu.

Użytkownik najpierw musi przejść do pokoju podpisów klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

Sprawdzenie jakie dokumenty może użytkownik podpisać jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku w menu. Użytkownik ma możliwość podpisania dokumentu, odrzucenia, wyświetlenie oryginalnego dokumentu, pobrania oryginalnego dokumentu i wyświetlenie odbiorców.

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia oczekujących dokumentów na podpisanie. Dostępne są takie opcje jak odśwież i szukaj oraz opcje ukryte takie jak: wyświetlanie oryginalnego dokumentu, pobrania oryginalnego dokumentu, wyświetlanie odbiorców dla właściciela pliku są jeszcze dwie dodatkowe opcje takie jak: przekazanie do edycji i edytowanie odbiorców.

Użytkownik najpierw musi przejść do pokoju podpisów klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

W edycji dokumentu do podpisu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku w menu. Wyświetlony zostanie rejestr dokumentów w edycji. Opcjami dodatkowymi jest możliwość odświeżenia i wyszukiwania dokumentów po nazwie, pliku, dacie utworzenia i właścicielu. Opcjami ukrytymi są możliwości edycji odbiorców, wyświetlenia oryginalnego dokumentu, pobranie oryginały dokumentu, usunięcie dokumentu i przekazanie dokumentu do podpisania.

Kliknięcie opcji edytuj odbiorców spowoduje wyświetlenie formularza edycji z blokadą edytowania nazwy dokumentu, pliku czy daty utworzenia.

Z supportem eSign.tech Web Portal możemy skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego helpdesk. Wysyłanie zgłoszenia odbywa się poprzez wybranie kategorii wiadomości: portal, odnowienie certyfikatu, wydanie certyfikatu lub pokoju do podpisu. Uzupełnieniu tytułu, opisu i opcjonalnie dodania załącznika.

Konserwacja podpisów elektronicznych jest usługą, która za pomocą najbezpieczniejszych algorytmów kryptograficznych umożliwia ich zabezpieczenie na dłuższy czas. Daje to gwarancję poprawności wcześniej wykonanego podpisu.

System posiada możliwość sprawdzenia poprawności certyfikatu. Przejść do weryfikacji certyfikatu można za pomocą kliknięcia przycisku w menu sidebar’a.

Wczytujemy certyfikat za pomocą opcji „Wczytaj plik z certyfikatem” lub wklejamy zawartość certyfikatu do pola poniżej

Aby zmienić hasło użytkownik musi kliknąć w ikonkę użytkownika i wybrać opcję „Zmień hasło”.

System posiada możliwość sprawdzenia poprawności podpisu. Przejść do weryfikacji podpisu można za pomocą kliknięcia przycisku w menu sidebar’a.
Walidować podpis można na dwa sposoby poprzez podpisany plik z wbudowanym podpisem lub osobno podpisany plik i plik z podpisem.

System posiada możliwość zmiany języka w aplikacji, aby zmienić język wystarczy kliknąć w ikonę flagi i wybrać język.

System posiada możliwość zarządzania tokenami użytkownika.
Przejść do zarządzania tokenami za pomocą kliknięcia przycisku w menu sidebar’a.
Tokeny użytkownika dają możliwość wyświetlenia listy tokenów: SMS, Kart OATH-HOTP i aplikacji mobilnej, odświeżenia i wyszukiwania.
Aby zmienić token użytkownik musi kliknąć w opcje ukryte „Zmień token”. Zostanie poproszony o wypełnienie formularzu z nowym numerem telefonu.
Po prawidłowym wprowadzeniu danych użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie poprawnego kod aktywacyjnego wysłanego na maila.
Następnie zostanie wysłany sms aktywacyjny na podany numer telefonu.
Po wprowadzeniu poprawnego kodu zostanie zmieniony token.

Użytkownik najpierw musi przejść do tokenów użytkownika klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

Aby dodać token należy kliknąć przycisk „Dodaj token”, który znajduje się pod listą aktualnych tokenów.

Weryfikacje można wykonać poprzez SMS lub kartę OATH-TOTP.

System poprosi użytkownika o podanie kodu wysłanego SMS’em lub wprowadzenie kodu z karty OATH-TOTP. Po przejściu prawidłowej weryfikacji użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu OTP wygenerowanego przez aplikację mobilną. Aplikacje esign.tech należy zainstalować z google play lub apple store. Aby kod został wygenerowany użytkownik musi zeskanować kod QR lub wprowadzić ręcznie kod do aplikacji mobilnej. Po poprawnym wprowadzeniu użytkownik dostanie kod, który należy wprowadzić w poniższym formularzu.

Zarządzanie firmami i reprezentantami firmy jest możliwe z listy profil firmy na bocznym pasku menu – sidebar.

Dodanie profilu firmy jest umieszczone pod listą profilów firm. W celu dodania nowego profilu firmy, należy uzupełnić formularz.

Po kliknięciu zapisz system utworzy firmę i przypisze automatycznie osobę, która tworzyła firmę jako jej reprezentanta. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dodawania firmy poprzez kliknięcie przycisku wróć.

Zarządzanie firmami i reprezentantami firmy jest możliwe z listy profil firmy na bocznym pasku menu – sidebar.

Edycja istniejącej firmy, aby przejść do formularzu edycji należy kliknąć przycisk edytuj

Zmiany reprezentanta możemy dokonać nad listą reprezentantów firmy klikając przycisk zmień reprezentanta.

Profil firmowy jest odzwierciedleniem fizycznej firmy. Po stworzeniu owego profilu użytkownik może wykonywanie operacji w kontekście firmy.

Zmiana kontekstu użytkownik – firma. Użytkownik ma możliwość do przełączania się między swoimi firmami a swoim kontem. Każdy kontekst ma oddzielny koszyk płatniczy, usługi/produkty nabyte, urządzenia, tokeny i rejestr konserwacji/archiwizacji podpisanych plików.

eSign.tech Web Portal posiada możliwość zakupu nowych usług lub produktów, sprawdzenia historii zamówień usług/produktów i sprawdzenie rejestru usług. Przejście do nabytych usług można za pomocą kliknięcia przycisku w menu sidebar’a.

Aby sprawdzić historię zamówień użytkownik musi kliknąć na przycisk

Użytkownik najpierw musi przejść do pokoju podpisów klikając przycisk w bocznym menu sidebar’a

Następnie przechodzi do sekcji w edycji i klika akcje więcej.

Jeśli użytkownik nie ma dokumentu w sekcji edytuj musi przekazać swój dokument z sekcji oczekujące do edycji poprzez wybranie opcji przekaż do edycji.

Lista swoich kontaktów jest dostępna na bocznym pasku menu sidebar.

W celu dodania nowego kontaktu, należy uzupełnić formularz do dodawania kontaktu. System umożliwia nam wyszukanie kontaktu poprzez e-mail istniejącego użytkownika w aplikacji lub uzupełnienie własnoręcznie formularza. Gdy użytkownik uzna, że chce zmienić dane w formularzu to może skorzystać z funkcji wyczyść. Ostatnią funkcją jest możliwość anulowania dodawania kontaktu i wrócenie do listy kontaktów.

SCEP to protokół, który umożliwia urządzeniom łatwą rejestrację certyfikatu za pomocą adresu URL i wspólnego klucza tajnego w celu komunikacji z PKI

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania. View more
Rozumiem