Firma Perceptus jako lider bezpieczeństwa stworzyła centrum zaufanych usług pod nazwą eSign. Jako jedyni posiadamy wirtualny pokój do podpisu elektronicznego do którego wysyłamy dokument, a następnie możemy go podpisać osobiście lub przekazać do podpisania innym, nawet po drugiej stronie świata. Podpisanie umowy nie wymaga już spotkania - od tej pory wszystko zrobisz online. Głównym celem firmy jest dostarczenie innowacyjnych usług zapewniających bezpieczeństwo, prostotę obsługi oraz szybkość działania.

  1. Zaawansowane certyfikaty dla osób oraz podmiotów
  2. Podpisy i pieczęci elektroniczne
  3. Konserwacja podpisów elektronicznych
  4. Zaawansowane certyfikaty webowe SSL/TLS
  5. Bezpieczny pokój do podpisu dokumentów elektroniczny
  6. Znaczniki czasu

Get it on Google Play